1η ιπποδρομία - ΑΡΚΑΔΙΟΣ -1600 μέτρα (43η) 25-05-16
2η ιπποδρομία - ΡΕΤ ΕΗΛ -1600 μέτρα (43η) 25-05-16
3η ιπποδρομία - ΦΙΛΙΤΣΑ -1600 μέτρα (43η) 25-05-16
4η ιπποδρομία - ΠΥΓΜΑΛΙΩΝ -1500 μέτρα (43η) 25-05-16
5η ιπποδρομία - ΓΚΡΑΝΤ ΚΑΝΥΟΝ -1200 μέτρα (43η) 25-05-16
6η ιπποδρομία - ΦΛΑΗ ΙΛΑΡΙΩΝ -1500 μέτρα (43η) 25-05-16
7η ιπποδρομία - ΑΝΝΕΤΤΑ ΣΑΝΤΗ -1500 μέτρα (43η) 25-05-16
8η ιπποδρομία - ΚΕΡ ΝΤΕ ΛΙΟΝ -1000 μέτρα (43η) 25-05-16
9η ιπποδρομία - ΜΑΡΤΙΝΑ ΣΑΝΤΗ -1200 μέτρα (43η) 25-05-16
10η ιπποδρομία - ΕΥΡΩΤΑΣ -1200 μέτρα (43η) 25-05-16